feed

איך להשיג‍ חרות אישית

איך להשיג‍ חרות אישית  …או איך להפוך כל מי שמעצבן אותך למראה שעוזרת לך ל‍הבין דברים חשובים  לגבי עצמך ולהשיג את הדברים שאת‍ רוצה ואוהבת בחיים  1. חישבי על אדם/אישה שבאמת מעצבן/ת אותך ורש‍מי לעצמך‍ "מה הבעיה שלו /שלה" (הוא חסר בטחון, פוחד לאבד שליטה, בעל הערכה עצמית נמוכה ועוד.  התמקדי באחת שהכי מאפיינת אותו/אותה)    __________________________________________________________________    2. אם הוא/היא רק היה מקשיב/ה לך, מה היית מציעה לו/לה לעשות כדי לפתור את  הבעיה או לשפר את הרגשתו/ה? כתבי כמה אפשרויות של פעולות אפקטיביות לשיפור  המצב.    __________________________________________________________________  3. עכשיו עצרי רגע