איך אדע אם לעזוב או להישאר?

איך אני אדע אם אני עושה צעד נכון?

מתי נכון להיפרד?

להיפרד או להישאר גם כשכל כך לא טוב, או כשמיציתי ואני רוצה משהו אחר?

שאלות אלו הן חלק מתהליך הפרידה, והן מלוות כל מי שמרגיש או מרגישה, את הבערה הזו לעזוב מערכת יחסים. זה אף פעם לא קל.

התשובה שלי תמיד אחת וחד משמעית. ברור! להיפרד ומהר!!!

השאלה ממה להיפרד, ואת זה חשוב לברר רגע לפני קבלת ההחלטה.

השארת תגובה